Divadelta

organizace, metoda divadla fórum a prevence rizikového chování

 

 

Divadelta je dlouholetá organizace, která se zaměřuje na prevenci rizikového chování formou divadla fórum.

Divadlo fórum je součást prověřeného systému Divadla utlačovaných, které vzniklo v 70. letech 20.století v Brazílii a jde o sociální typ divadla zaměřeného na člověka v různých typech útlaku.

Hlavní princip této metody spočívá v tom, že diváci vstupují na jeviště, stávají se součástí problematických sociálních situací a zkoušejí jednat jinak. Podstatou je vytvořit si zkušenost, kdy se divák/ účastník brání se útlaku v bezpečí divadelní fikce. Vzniká dialog o vybraném tématu mezi jevištěm a všemi dalšími diváky. Tento dialog je cenný materiál pro následné přemýšlení všech účastníků programu.

Divadelta z.s. během svého 15tiletého působení v českých školách a školských zařízeních vytvořila unikátní metodu vycházející z divadla fórum a nyní nabízí 13 programů pro děti všech věkových kategorii /ZŠ a SŠ/, jeden program pro děti MŠ, dva programy pro pedagogy a jeden program pro rodiče s dětmi v dospívání.

 

Lektoři:

MgA. Jitka Rosenová
umělecká ředitelka Divadelty z.s., lektorka, herečka, zdravotní klauna
Vystudovala spec.ped. na UHK a dramatickou výchovu DAMU. Nyní studuje doktorské studium na KVD DAMU.

MgA. Robert Janč
lektor, herec, zdravotní klaun
Vystudoval ped.fk.UHK, pohybovou pantomimu na HAMU, psychoterapeutické výcvik rodinných konstelací.

MgA. Hana Vrbová
lektorka, herečka
Vystudovala ped.fk.UK a dramatickou výchovu na DAMU.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive