28. 2. 2023 11.00 - 28. 2. 2023 13.00 Je libo kvádr? Juliana Winklerová

WORKSHOP

Zveme vás do centra Logiky ve věkově smíšené třídě 6. a 7. ročníku v Základní škole ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Zažijete učení v souvislostech ve výukové lekci, v níž se propojují předměty matematika, informatika a člověk a svět práce. Čeká vás práce ve skupinách zaměřená na skládání kvádrů, modelování sítě z papíru i na počítači v aplikaci mathigon. To, zda zůstanete v roli pozorovatelů nebo se zapojíte do práce společně se žáky, záleží na vás. Vše ukončíme společnou reflexí. Součástí workshopu bude krátká prohlídka školy v doprovodu žáků. Jak to souvisí s RVP ZV?

• M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
• I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
• I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji
• ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

 

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive