27. 2. 2023 14.00 - 27. 2. 2023 16.00 Nová škola 21 - Escola Nova 21 Eduard Vallory

SEMINÁŘ

Na semináři vám zakladatel a ředitel ´Escola Nova 21´ Eduard Vallory představí východiska tohoto projektu, nabídne své zkušenosti z realizace i příležitost k přemýšlení o tom, jak podpořit podobné iniciativy v našich podmínkách. Před seminářem je účastníkům doporučeno seznámit se souhrnnou zprávou (případovou studií) mapující tuto iniciativu.

´Escola Nova 21´ je společenstvím škol, vzdělávacích a občanských organizací usilujícím o moderní vzdělávací systém v Katalánsku. Vzniklo v reakci na Agendu OSN 2030 a výzvu UNESCO k systémové změně vzdělávacího systému, na níž budou participovat všechny dotčené sektory tak, aby se vzdělávací systém stal plně inkluzivní.

Sdružení „Escola Nova 21“ navrhlo tříletý projekt transformace katalánského vzdělávacího systému tak, aby odpovídal současným poznatkům věd o vzdělávání a byl zaměřený na rozvoj kompetencí pro život v dnešním světě. Cílem bylo iniciovat změny, které nabídnou vzdělávání, v němž se ve všech školách všechny děti bez ohledu na své socioekonomické zázemí a schopnosti učí naplno, zažívají úspěch, vzdělávání je pro ně smysluplné a přispívá k naplnění potenciálu každého z nich. 

Projekt „Escola Nova 21“ byl v Katalánsku realizován v letech 2016-2019 prostřednictvím čtyř základních strategiích:

Podpora a konsolidace v systému již existujících inovativních projektů ve 25 školách; 

Podpora 500 škol v zapojení se do společné proměny vzdělávání;

Budování partnerství se školskými správami a místními samosprávami s cílem posílit jejích spoluzodpovědnosti za změnu; 

Mapování procesu změny a vytvoření modelu přenositelného pro transformaci celého vzdělávacího systému.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive