24. 2. 2020 16.30 - 24. 2. 2020 17.30 Prohlídka unikátní knihovny piaristů

O tisíce cenných knih piaristického řádu bude pečovat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Téměř devět tisíc historických knih, které patřily piaristickému řádu, převzala od města Litomyšle do péče Fakulta restaurování. Symbolický akt svými podpisy stvrdili tento týden děkan fakulty Mgr. BcA. Radomír Slovik a starosta města Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která sídlí v Litomyšli a jejíž ateliéry se nachází právě v budově bývalé piaristické koleje, bude s knižním fondem postupně pracovat, a to v restaurátorské, badatelské i vědecké rovině. Kromě restaurování vybraných tisků v rámci výuky, běžné fyzické péče a katalogizace je plánováno zpřístupnění knižního fondu odborné i laické veřejnosti.
„V českých zemích patří tato piaristická knihovna k žánrově nejbohatším a nejucelenějším. Knihovna obsahuje sbírku učebnic, ale najdeme zde odborné knihy pro profesory a kleriky od poloviny 16. století v pestrém tematickém zaměření,“ představuje zcela mimořádnou sbírku děkan fakulty Radomír Slovik.
Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem 8 875 knih z řady vědních oborů, např. teologie, historie, lingvistiky, architektury, pedagogiky, geografické topografie, astronomie či poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také italské cestovní průvodce, spisy o Americe či dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.
„Piaristické koleje nebyly jen vzdělávacími školními ústavy, ale i badatelskými středisky, jejichž důležitost byla posuzována podle množství interních a externích studentů a knih v profesorské a žákovské knihovně,“ řekl v úvodním slově při středečním předání knihovny do péče Fakulty restaurování prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Českomoravská provincie Řádu zbožných škol – piaristů obsáhlý knižní fond věnovala městu Litomyšl v roce 2015. Nyní se tak knihy vrátily na své původní místo. Část zachovalého rozsáhlého knižního fondu je umístěna v původních zdobených knihovních skříních v chodbě východního křídla prvního patra litomyšlské piaristické koleje.
Záchrany restaurováním a revizí katalogizace podle starých inventářů se ujala ve spolupráci s MÚ v Litomyšli Fakulta restaurování, která má v historické budově piaristické koleje ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, ateliér restaurování uměleckých děl na papíru, ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita a katedru humanitních věd.
________________________________________
Piaristé byli zbožný a vzdělávací řád italské provenience, který přišel do českých zemí v první polovině 17. století. První koleje a školy začaly vznikat na Moravě, v Mikulově, Strážnici a Lipníku nad Bečvou. V roce 1640 začali piaristé působit také v Litomyšli, kde založili kolej, jejíž součástí byla rozsáhlá knihovna. Po zrušení řádu počátkem 50. let byla knihovna znárodněna a nikdo o ni nejevil příliš zájem. Zachovala se díky péči Regionálního muzea v Litomyšli.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive