24. 2. 2020 14.00 - 24. 2. 2020 16.00 Seberozvoj dospělých pro potřeby školy budoucnosti Dieter Schwartz

Workshop bude tlumočen panem Pavlem Kraemerem.

Škola budoucnosti bude dynamická a procesně orientovaná, bude lokální i globální zároveň. Čas statické nehybnosti je u konce! Tato dílna bude o tom, co děti potřebují aby se staly autonomními, vzájemnými, demokratickými občany, vůdčími osobnostmi bez pustošivého přizpůsobování.

V dnešní době je důležité používat poznatky a rozvíjet životní fenomény. Informace existují celosvětově a zároveń mohou být vyhledávány lokálně. K dobrému výsledku je třeba, aby všichni ve škole byli schopni udržovat svou vnitřní bezpečnost a užívat si hravost.

Dnešní děti už mají schopnosti pro školu budoucnosti v sobě . Aby se tyto schopnosti skutečně mohly aplikovat, musí si děti zachovat svou hravost, pěstovat živé tělesné vědomí a užívat si hluboký rozvoj vlastních smyslů.

V této dílně si budeme jako dospělí hrát s "PÄR PLAY" Jedná se o cvičení a hry s vnitřní a vnější synchronicitou a bystrostí, které nám pomáhají vytvářet právě takovou školu budoucnosti. Porozumíme možnostem a nezbytnostem školy budoucnosti na úrovni propojení těla a mysli.


A future school will be dynamic, process-oriented and equally local and global. The time of static immobility is over! This workshop will be about what today's children need to become autonomous, mutual, democratic citizens and leaders without devastating adaption.

Today, it is important to use knowledge and develop life phenomens. Information exists worldwide and can be searched locally. To be good at it, everyone must be able to maintain their inner security and enjoy their playfulness.

Today's children already have the ability for such a future school in their constitution. To truly apply this ability, they need to keep their playfullness, develop an agile body awareness and enjoy an in-depth developement of their senses.

In this workshop we will play ourself as adults with "PÄR PLAY"-exercises and games into an inner and outher synchronizity and agility that helps us to develop such a future school. We will understand the possibilities and necessities for a future school on a bodymind level!

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive