24. 2. 2020 11.15 - 24. 2. 2020 12.00 Intuitivní pedagogika – rozvojový nástroj dospělých pro vytváření školy budoucnosti Dieter Schwartz

Přednáška bude tlumočena panem Pavlem Kraemerem.

INTUITIVNÍ PEDAGOGIKU lze použít jako vývojový nástroj nás dospělých. Díky ní můžeme získat schopnost vytvářet školu, kde bude nová generace využívat svou plnou kapacitu.

První tříletý trénink INTUITVNÍ PEDAGOGIKY začal v roce 2003 v Německu. Od té doby proběhla školení a workshopy ve 24 zemích světa. Pionýrskou školou tohoto přístupu je Solvik Skolan ve Švédsku, která je založena na životní práci Pära Ahlboma.

V této přednášce Dieter Schwartz nabídne alternativy k některým běžným myšlenkovým chybám, které jsou ukryty v současném školském systému. Například "Děti a zvláště teenageři v pubertě bývají líní a musí být nuceni se učit." "Cesta k úspěchu je přímá a lineární; musí to být naplánováno dobře od začátku do konce. " "Hraní je pro děti. Dospělí si hrají jen tehdy, když nemají nic lepšího na práci. " "Učení vedoucí k úspěchu musí být těžké a nepříjemné."

Dieter Schwartz přináší cestu, jak poskytnout lidské prostředí pro dnešní mladou generaci, v níž může vyvinout to, co potřebuje pro životaschopnou budoucnost. INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA nám pomáhá porozumět procesu učení novým způsobem a povzbudit nás, abychom se rozvíjeli jako dospělí i v oblastech, kde potřebujeme řešit své staré a zamrzlé vzorce chování, myšlení a víry.


If we want to create a scool, which enables the new generation to use their full capacity, we can use INTUITIVE PEDAGOGY as an development tool for ourself as adults to become able to create such a scool.

The first three-year training for INTUITIVE PEDAGOGY started in 2003 in Germany. Meanwhile trainings and workshops for INTUITIVE PEDAGOGY took place in 24 countries. The pioneer scool for this aproach is Solvik Skolan in sweden, it is based on the lifework of Pär Ahlbom.

In this lecture Dieter Schwartz will offer alternatives for some of the common thinking mistakes, which are underlaying under our todays scool system, such as: „Children and especially teenagers in puberty tend to be lazy and have to be forced to learn.“ „The pathway to success is straight and linear; it has to be planned well from beginning to end.“ „Playing is for children. Adults only play if they have nothing better to do.“ „Learning has to be hard and unpleasant to be successful.“

Dieter Schwartz will outline a way for us adults how we can provide a human environment for today's young generation in which they can develop what they need for a viable future. Intuitive Pedagogy helps us to understand the process of learning in a new way and encourage us to develope ourselve as adults even in areas where we need to resolve our own outdated but deadlocked behaving patterns and belief systems.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive