Národní pedagogický institut

Doba se změnila. Už nestačí znát nazpaměť všechny řeky světa, podrobná data světořádu nebo periodickou soustavu. Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, umět spolupracovat s ostatními či uvažovat v souvislostech.

Abychom dětem na cestě za poznáním byli dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání nahlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýšlení jsou mimo jiné gramotnosti.UČITEL JAKO PRŮVODCE

Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí. Vytváříme proto prostor, kde děti mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme průvodci na cestě vzděláváním a partnerem, který rád pomůže. Přístup Igora Hnízda je pro nás roztomilou pamětihodností. Zároveň využíváme digitální technologie jako prostředek výuky a hledání nových poznatků. Jsme tu pro děti.

UČÍME V SOUVISLOSTECH

Dbáme na to, aby žáci dokázali využit získané znalosti a dovednosti při řešení životních situacích. S kolegy sdílíme efektivní způsoby rozvoje základních gramotností a podporujeme děti a žáky ve využívání metod kritického myšlení při práci s informacemi. Hledáme způsoby, jak podpořit jejich profesní i osobní úspěch v životě.

SAMOSTATNÝ ŽÁK

Rozvíjet gramotnosti má smysl - žáci si pak umí poradit i s jinými než domácími úkoly. Učení v souvislostech pomáhá k uvědomění si skutečného využití znalostí v životě, a proto od žáka méně slýcháme otázku „K čemu mi to jednou bude?“. Úspěch a pocit nadšení je způsoben kreativním vyřešením nového úkolu nebo situace, nikoliv počtem jedniček v žákovské knížce.

 


GRAMOTNOSTI V PRAXI
O přínosu rozvoje gramotností ve výuce není pochyb, ale jak na to? Inspirujte se blogovými příspěvky, které poskytují praktickou a pro gramotnosti laděnou reflexi k výběru aktivit z prostředí Metodického portálu RVP.CZ. Příležitostí k rozvoji gramotností napříč předměty je více než jste čekali, stačí je jen využít. Tak jdeme na to!

BLOG GRAMOTNOSTI PRO

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Čtenářská gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty v nejširším slova smyslu. Utváří se celoživotně. Vzdělávání otevírá možnosti pro její systematický rozvoj.

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

 

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive