Osvětová beseda

 •akreditované kurzy DVPP
•osvětové programy pro mládež
•studijní cesty a stáže na klíč
•pedagogické konference
•vzdělávací pobyty 

 

www.osvetovabeseda.cz

www.facebook.com/osvetovabeseda.cz

 

Obecně prospěšná společnost Osvětová beseda je nezisková organizace, která vyvíjí a realizuje
osvětové programy pro mládež na téma zdravotní prevence, rovných příležitostí a udržitelného rozvoje.
Zároveň je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovanou institucí pro vzdělávání
vyučujících, kterým aktuálně nabízí 15 akreditovaných vzdělávacích programů.

Společnost realizuje vlastní projekty v oblasti vzdělávání a rozvoje vzdělávacích institucí a oblasti rovných příležitostí. V
posledních letech realizovala například projekt Odlišnost inspiruje, v němž nejprve vzdělávala na 120
vyučujících v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a poté 50 z nich vyvezla na
zahraniční stáže. Od letošního ledna běží navazující projekt Odlišnost inspiruje – měníme klima škol, v
němž ve třech základních a třech středních školách zavádí programy vzdělávání dětí s odlišným
mateřským jazykem a vzdělávání v demokratických kompetencích a kompetencích k udržitelnému
rozvoji. Aktuálně také připravuje stáž se zaměřením na vzdělávání a začleňování dětí s poruchami
autistického spektra ve školách na Islandu. Kurzy i stáže připravuje pro školy z celé republiky také na
klíč, organizuje vzdělávací pobyty včetně antistresových programů. Pravidelně je pořadatelem
pedagogických konferencí.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive