Zuzana Labudová

Lektorka a tvůrkyně osvětových programů pro teenagery i pedagogy

Zuzana Labudová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, doktorát z filosofie získala ve studijním programu Aplikovaná etika na Univerzitě Karlově v Praze.

Už dvacet let se věnuje neformálnímu vzdělávání, poslední osm let vede obecně prospěšnou společnost Osvětová beseda. Připravuje osvětové a vzdělávací programy pro děti a mládež na aktuální témata, která školy samy sice považují za důležitá, v každodenní snaze dostát všem povinnostem se jim však nestíhají podrobněji věnovat. Po tématech rovných práv všech lidí jakožto zásadní podmínky skutečné demokracie a prevence civilizačních onemocnění právě teď dokončuje přípravy programu týkajícího se udržitelného rozvoje.

Zuzana je také aktivní lektorkou, jejími kurzy ročně projdou dva tisíce lidí z veřejného i soukromého sektoru. Nejoblíbenější Zuzaninou cílovou skupinou jsou ale vyučující, byť je zároveň považuje za nejnáročnější publikum. V poslední době jsou jejími nejžádanějšími kurzy pro učitelky a učitele Komunikace s rodiči a Prevence syndromu vyhoření, což docela výmluvně ilustruje aktuální rozpoložení české učitelské obce. To nejpodstatnější z obou kurzů můžete zažít v programu konference.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive