18. 12. 2018 17.20 - 18. 12. 2018 17.50 3. Inspirativní přednáška - Křesťanská civilizace! Skutečně? Daniel Kvasnička

V obecné debatě se nově hovoří o evropských kořenech. Není to tak velké překvapení. Prohloubení náboženskosti se dalo čekat a projevuje se jak v zájmu o posvátno, tak v zájmu o tradici a památky. Je třeba se nově ptát: "Jakou roli má mít toto téma ve vzdělávání?"

Vzdělávací systém po roce 1989 přistoupil k tomuto tématu osvícensky a liberálně. Panický strach z manipulace mladých vede k tomu, že jsou pedagogové na svých učilištích různého stupně vzděláváni v religionistice a mají hlubší či mělký povšechný přehled a tečka. Více se nesluší a do školy nepatří. Průzkumy říkají, že výsledkem tohoto hyperkorektního přístupu je spíše zájem o podivné formy spirituality a okultních kultů. Kde je znalost hebrejských, řeckých a antických kořenů evropské křesťanské civilizace?

Právě v Litomyšli se musíme ptát, zda dosavadní způsob odpovídá potřebám dnešní doby. Litomyšl je naplněná tradicí starých řeholí, památkou bratrské školy a piaristického vzdělávání. V Litomyšli jsou unikátní vztahy mezi křesťany různého vyznání. Pojďme hledat cestu, jak umožnit ve školách setkání s tím, kdo nejen ví, ale i věří. A tedy má co dát a může inspirovat.

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive