Jitka Kmentová

Ředitelka gymnázia, lektorka

Jitka Kmentová je ředitelkou Gymnázia Na Zatlance v Praze 5, spolu se svými spolupracovníky se snaží posunovat školu tak, aby naplňovala cíle školy 21. století. Je iniciátorkou tvorby a zavádění alternativního ŠVP ALT, který vede žáky nejen k osvojování znalostí uvedených do širších souvislostí, ale také k rozvoji kompetencí a staví na posílení osobnostní a sociální výchovy. Ve škole ji nejvíc zajímá pedagogický proces a lidé, snaží se, aby škola nabízela různorodé možnosti k rozvoji silných stránek žáků i učitelů. Je spolupracovnicí Pedagogické fakulty UK, absolvovala systemický výcvik koučů (Systemický institut). Dříve se více zabývala i lektorskou činností (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a výukou didaktiky češtiny, nyní věnuje většinu času Gymnáziu Na Zatlance. Je pedagogickou optimistkou a ráda učí češtinu. 

Sledujte nás na sociálních sítích

Buďte v obraze a sledujte
nás na Facebooku

Přednášky ke shlédnutí
na Slideslive