Věra Krejčová

Odborný garant Festivalu vzdělávání v Litomyšli

Působím jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK v Hradci Králové, kde vyučuji pedagogické disciplíny. Na fakultě i mimo ni v rámci dalšího vzdělávání učitelů usiluji, aby se pedagogický přístup zaměřený na dítě stal běžnou součástí předškolního a školního vzdělávání. Jsem lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu, mentorkou při poskytování individuální profesní podpory učitelům, autorkou pedagogických publikací a v neposlední řadě také jedním z rodičů sdružených do spolku Školamyšl, z.s., kteří v Litomyšli stáli u zrodu základní školy pro své děti. Věřím, že festival přispěje k vyšší kvalitě vzdělávání pro každé dítě všude, kam díky jeho účastníkům dosáhnou inspirace z workshopů a přednášek festivalu. Ráda jsem se na jejich scénářích s jednotlivými řečníky a lektory podílela. Mám naději, že první ročník festivalu "odstartuje" v Litomyšli něco jako tradici a nebude ročníkem posledním.